หน้าแรก

ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ

พฤศจิกายน 2563
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
รายการจองยานพาหนะ ประจำวันที่ 2 ส.ค. 2564
เลขงาน วันเวลาที่ไป สถานที่ไป วันเวลาที่กลับ สถานะ
4039 2 ส.ค. 2564
09:00 น.
รพ.สนาม สนามกีฬา อบจ.ม่วงงาม ผู้ข้อใช้ รัตนภรณ์ ทองทิพย์ เมื่อ 1 ส.ค. 2564 2 ส.ค. 2564 12:00 น. รอหัวหน้าอนุญาติ
3982 27 ต.ค. 2564
22:30 น.
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ วุฒิชัย สินศักศรี เมื่อ 28 ก.ค. 2564 27 ก.ค. 2564 23:30 น. รอหัวหน้าอนุญาติ
3884 12 ส.ค. 2564
09:30 น.
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ วุฒิชัย สินศักศรี เมื่อ 12 ก.ค. 2564 12 ก.ค. 2564 10:50 น. รอหัวหน้าอนุญาติ
3879 9 ก.พ. 2565
12:20 น.
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ วุฒิชัย สินศักศรี เมื่อ 9 ก.ค. 2564 9 ก.ค. 2564 14:10 น. รอหัวหน้าอนุญาติ
3256 13 ม.ค. 2565
09:40 น.
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ วุฒิชัย สินศักศรี เมื่อ 13 เม.ย. 2564 13 เม.ย. 2564 11:00 น. รอหัวหน้าอนุญาติ
3210 7 ส.ค. 2564
07:30 น.
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ วุฒิชัย สินศักศรี เมื่อ 7 เม.ย. 2564 7 เม.ย. 2564 09:30 น. รอหัวหน้าอนุญาติ
2678 11 ก.ย. 2564
14:00 น.
รับเครี่องตรวจจอประสาทตา จาก สสจ นครศรีธรรมราช มา รพ ร่อนพิบูลย์ ผู้ข้อใช้ ดวงฤดี ชมประคต เมื่อ 3 ก.พ. 2564 16 ก.พ. 2564 16:00 น. รอหัวหน้าอนุญาติ
1430 6 ก.ย. 2564
17:30 น.
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ วุฒิชัย สินศักศรี เมื่อ 6 ก.ย. 2563 6 ต.ค. 2563 19:30 น. อนุมัติแล้ว พขร. วุฒิชัย สินศักศรี
โดย รถพยาบาล [กน-1395]

ระบบจองยานพาหนะ © โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์