หน้าแรก

ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ

กุมภาพันธ์ 2564
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
-
-
-
-
-
-
รายการจองยานพาหนะ ประจำวันที่ 25 ก.พ. 2564
เลขงาน วันเวลาที่ไป สถานที่ไป วันเวลาที่กลับ สถานะ
2819 25 ก.พ. 2564
14:00 น.
สำนักงานประกันสังคม, การประปาส่วนภูมิภาค ผู้ข้อใช้ กนกกาญจน์ สำเภาแก้ว เมื่อ 24 ก.พ. 2564 25 ก.พ. 2564 16:30 น. รอหัวหน้าอนุญาติ
2817 25 ก.พ. 2564
09:30 น.
ฉีดยาผู้ป่วยติดเตียง ผู้ข้อใช้ ทัศนีย์ เวทยาวงศ์กุล เมื่อ 24 ก.พ. 2564 25 ก.พ. 2564 12:00 น. รอหัวหน้าอนุญาติ
2786 19 เม.ย. 2564
01:10 น.
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ วุฒิชัย สินศักศรี เมื่อ 19 ก.พ. 2564 19 ก.พ. 2564 02:10 น. รอหัวหน้าอนุญาติ
2778 18 เม.ย. 2564
13:30 น.
รพ สต ทุ่งหล่อ ควนเกย ผู้ข้อใช้ ชัยชาญ มากแก้ว เมื่อ 18 ก.พ. 2564 18 ก.พ. 2564 15:00 น. รอหัวหน้าอนุญาติ
2752 12 ก.ค. 2564
11:00 น.
โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ อณิทานต์ ศรทอง เมื่อ 15 ก.พ. 2564 12 ก.พ. 2564 00:20 น. รอหัวหน้าอนุญาติ
2733 10 มิ.ย. 2564
02:20 น.
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ วุฒิชัย สินศักศรี เมื่อ 10 ก.พ. 2564 10 ก.พ. 2564 03:20 น. รอหัวหน้าอนุญาติ
2678 11 ก.ย. 2564
14:00 น.
รับเครี่องตรวจจอประสาทตา จาก สสจ นครศรีธรรมราช มา รพ ร่อนพิบูลย์ ผู้ข้อใช้ ดวงฤดี ชมประคต เมื่อ 3 ก.พ. 2564 16 ก.พ. 2564 16:00 น. รอหัวหน้าอนุญาติ
2539 16 มิ.ย. 2564
20:10 น.
โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ สมบัติ หมายสุข เมื่อ 17 ม.ค. 2564 16 ม.ค. 2564 21:32 น. รอหัวหน้าอนุญาติ
2535 16 มี.ค 2564
12:00 น.
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ สุธา สุขเรือง เมื่อ 16 ม.ค. 2564 16 ม.ค. 2564 13:00 น. รอหัวหน้าอนุญาติ
2510 14 มี.ค 2564
01:45 น.
โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ สมบัติ หมายสุข เมื่อ 14 ม.ค. 2564 14 ม.ค. 2564 03:30 น. รอหัวหน้าอนุญาติ
2449 5 มี.ค 2564
23:15 น.
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ สมบัติ หมายสุข เมื่อ 6 ม.ค. 2564 6 ม.ค. 2564 00:39 น. รอฝ่ายบริหารดำเนินการ
2383 28 พ.ค. 2564
09:00 น.
รพ สต ทำเนียบ ผู้ข้อใช้ ชัยชาญ มากแก้ว เมื่อ 28 ธ.ค. 2563 28 ธ.ค. 2563 10:30 น. อนุมัติแล้ว พขร. ชัยชาญ มากแก้ว
โดย รถตู้ [40-0510]
2250 12 มี.ค 2564
16:35 น.
โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ สมบัติ หมายสุข เมื่อ 12 ธ.ค. 2563 12 ธ.ค. 2563 18:19 น. รอหัวหน้าอนุญาติ
2198 6 มี.ค 2564
16:45 น.
โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ สมบัติ หมายสุข เมื่อ 7 ธ.ค. 2563 6 ธ.ค. 2563 18:25 น. อนุมัติแล้ว พขร. สมบัติ หมายสุข
โดย รถพยาบาล [กย-7679]
1430 6 ก.ย. 2564
17:30 น.
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ วุฒิชัย สินศักศรี เมื่อ 6 ก.ย. 2563 6 ต.ค. 2563 19:30 น. อนุมัติแล้ว พขร. วุฒิชัย สินศักศรี
โดย รถพยาบาล [กน-1395]
1297 19 มี.ค 2564
12:30 น.
รพ สต ทำเนียบ ผู้ข้อใช้ ชัยชาญ มากแก้ว เมื่อ 20 ส.ค. 2563 19 ส.ค. 2563 15:00 น. อนุมัติแล้ว พขร. ชัยชาญ มากแก้ว
โดย รถตู้ [40-0510]

ระบบจองยานพาหนะ © โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์