รายการร้องเรียน/แนะนำ/ชมเชย
ลำดับ ร้องเรียน/แนะนำ/ชมเชย วันที่แจ้ง
39

ข้อเสนอแนะ อาหารอิสลามฮาลาล

เนื่องด้วยขณะนี้ ผู้ป่วยในโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์มีผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเข้ารับการรักษาและกักตัวจำนวนไม่น้อย แต่กลับกันอาหารอิสลามที่ฮาลาลไม่มีซึ่งทำให้พี่น้องมุสลิมที่ดำเนินการรักษาอยู่ไม่สบายใจและญาติของพวกเขาไม่สบายใจเช่นกัน ในสถานการณ์เช่นนี้พวกเราควรช่วยกันโดยมิได้คำนึงถึงชาติหรือศาสนา ดังนั้นขอเสนอให้ทางโรงพยาบาลควร นะค่ะ ในการทำอาหารฮาลาลได้แล้ว เพราะโรงพยาบาลเกือบทั้งประเทศเขาก็มีอาหารฮาลาลไว้รองรับผู้ป่วยที่นับถือศาสนาอิสลามแล้วเช่นกัน อาหารฮาลาลไม่ใช่แค่ไม่ใช่หมู แต่ต้องถูกหลักการอิสลามคือ ผู้ประกอบอาหารต้องเป็นมุสลิมและวัตถุดิบที่เป็นเนื้อสัตว์ต้องซื้อจากผู้ประกอบการที่ะป็นมุสลิมเท่านั้น ฝากพิจารณาสักนิดค่ะ

สถานะ : กำลังดำเนินการ

การดำเนินาร

19 ก.ค. 2564
38

ข้อเสนอแนะ อาหารอิสลามฮาลาล

เนื่องด้วยขณะนี้ ผู้ป่วยในโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์มีผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเข้ารับการรักษาและกักตัวจำนวนไม่น้อย แต่กลับกันอาหารอิสลามที่ฮาลาลไม่มีซึ่งทำให้พี่น้องมุสลิมที่ดำเนินการรักษาอยู่ไม่สบายใจและญาติของพวกเขาไม่สบายใจเช่นกัน ในสถานการณ์เช่นนี้พวกเราควรช่วยกันโดยมิได้คำนึงถึงชาติหรือศาสนา ดังนั้นขอเสนอให้ทางโรงพยาบาลควร นะค่ะ ในการทำอาหารฮาลาลได้แล้ว เพราะโรงพยาบาลเกือบทั้งประเทศเขาก็มีอาหารฮาลาลไว้รองรับผู้ป่วยที่นับถือศาสนาอิสลามแล้วเช่นกัน อาหารฮาลาลไม่ใช่แค่ไม่ใช่หมู แต่ต้องถูกหลักการอิสลามคือ ผู้ประกอบอาหารต้องเป็นมุสลิมและวัตถุดิบที่เป็นเนื้อสัตว์ต้องซื้อจากผู้ประกอบการที่ะป็นมุสลิมเท่านั้น ฝากพิจารณาสักนิดค่ะ

สถานะ : กำลังดำเนินการ

การดำเนินาร

19 ก.ค. 2564
37

ข้อเสนอแนะ อาหารอิสลามฮาลาล

เนื่องด้วยขณะนี้ ผู้ป่วยในโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์มีผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเข้ารับการรักษาและกักตัวจำนวนไม่น้อย แต่กลับกันอาหารอิสลามที่ฮาลาลไม่มีซึ่งทำให้พี่น้องมุสลิมที่ดำเนินการรักษาอยู่ไม่สบายใจและญาติของพวกเขาไม่สบายใจเช่นกัน ในสถานการณ์เช่นนี้พวกเราควรช่วยกันโดยมิได้คำนึงถึงชาติหรือศาสนา ดังนั้นขอเสนอให้ทางโรงพยาบาลควร นะค่ะ ในการทำอาหารฮาลาลได้แล้ว เพราะโรงพยาบาลเกือบทั้งประเทศเขาก็มีอาหารฮาลาลไว้รองรับผู้ป่วยที่นับถือศาสนาอิสลามแล้วเช่นกัน อาหารฮาลาลไม่ใช่แค่ไม่ใช่หมู แต่ต้องถูกหลักการอิสลามคือ ผู้ประกอบอาหารต้องเป็นมุสลิมและวัตถุดิบที่เป็นเนื้อสัตว์ต้องซื้อจากผู้ประกอบการที่ะป็นมุสลิมเท่านั้น ฝากพิจารณาสักนิดค่ะ

สถานะ : กำลังดำเนินการ

การดำเนินาร

19 ก.ค. 2564
36

ข้อเสนอแนะ อาหารอิสลามฮาลาล

เนื่องด้วยขณะนี้ ผู้ป่วยในโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์มีผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเข้ารับการรักษาและกักตัวจำนวนไม่น้อย แต่กลับกันอาหารอิสลามที่ฮาลาลไม่มีซึ่งทำให้พี่น้องมุสลิมที่ดำเนินการรักษาอยู่ไม่สบายใจและญาติของพวกเขาไม่สบายใจเช่นกัน ในสถานการณ์เช่นนี้พวกเราควรช่วยกันโดยมิได้คำนึงถึงชาติหรือศาสนา ดังนั้นขอเสนอให้ทางโรงพยาบาลควร นะค่ะ ในการทำอาหารฮาลาลได้แล้ว เพราะโรงพยาบาลเกือบทั้งประเทศเขาก็มีอาหารฮาลาลไว้รองรับผู้ป่วยที่นับถือศาสนาอิสลามแล้วเช่นกัน อาหารฮาลาลไม่ใช่แค่ไม่ใช่หมู แต่ต้องถูกหลักการอิสลามคือ ผู้ประกอบอาหารต้องเป็นมุสลิมและวัตถุดิบที่เป็นเนื้อสัตว์ต้องซื้อจากผู้ประกอบการที่ะป็นมุสลิมเท่านั้น ฝากพิจารณาสักนิดค่ะ

สถานะ : กำลังดำเนินการ

การดำเนินาร

19 ก.ค. 2564
35

ข้อร้องเรียน คนไข้เจ็บหนักไม่ไหวแต่คุณหมอไม่ยอมส่งตัว

คนไข้คนแก่อาการเจ็บมากนอนรักษาหลายคืนเจ็บมากไม่ไหว ขอให้หมอส่งตัวแต่หมอแจ้งว่าไม่ได้ส่งได้เฉพาะฉุกเฉินเท่านั้น คนไข้เจ็บถึงขั้นยกมือไหว้หมอเจ็บร้องปวดทนไม่ไหว หมอยังว่าไม่ฉุกเฉิน หรือว่าต้องรอให้คนไข้อาการใกล้ตายก่อนหรือไง ญาติต้องจัดหารถเหมารถยนต์มาพาคนไข้ส่งตัวเอง คิดแลนะคนไข้จะเจ็บขนาดไหน**ขนาดพยาบาลยังแหลงว่าเจ็บขนาดนี้ทำไม่หมอยังไม่ส่งตัว**ไม่มีจรรยาความเป็นหมอเลย **ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับครอบครัวของหมอมั่งคงไม่พูดแบบนี้ ถ้าเราส่งตัวไม่ทันคนไข้ถึงแกชีวิตถามว่าหมอจะรับผิดชอบได้ม่าย ระยะที่ส่งตัวไม่ได้ไกลมากเลยนะแค่ร่อนไปหมาราช **ไม่อยากให้เหตุการณ์นี้ต้องเกิดขึ้นกับคนอื่น**

สถานะ : กำลังดำเนินการ

การดำเนินาร

9 ก.ค. 2564