รายการร้องเรียน/แนะนำ/ชมเชย
ลำดับ ร้องเรียน/แนะนำ/ชมเชย วันที่แจ้ง
33

ข้อร้องเรียน แผนกทันตกรรม

รักษาผู้ป่วย วันละ 20 คน ที่เหลือไม่ได้รักษา ให้กลับบ้าน คืออะไร ทำไม ไม่รักษา ไล่กลับบ้าน เพื่ออะไร

สถานะ : กำลังดำเนินการ

การดำเนินาร

26 พ.ย. 2563
32

ข้อร้องเรียน abc

abc

สถานะ : กำลังดำเนินการ

การดำเนินาร

10 พ.ย. 2563
3

ข้อร้องเรียน ขอทำบัตรคนพิการแต่ยังไม่ได้ทำ

ตอนนี้เขานอนติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ผมอยากให้ได้ทำบัตรคนพอการ

สถานะ : ตรวจสอบแล้ว

การดำเนินาร

สามารถโทรสอบถามและประเมินความพิการได้ที่ห้องกายภาพบำบัด เบอร์โทร 075-449-120 ต่อ 222
22 มิ.ย. 2563
2

ข้อร้องเรียน บริการไม่ได้ดี หมอพูดจาไม่เพราะ

ห้อง ทันตกรรม ไม่ให้บริการ พูดจา ไม่เพราะ ทำคนไข้แรง

สถานะ : ตรวจสอบแล้ว

การดำเนินาร

เพื่อปรับปรุงการบริการ ท่านกรุณาติดต่อที่ห้องทันตกรรม หรือเบอร์โทร 075449120ต่อ 128
1 มี.ค 2562
1

ข้อร้องเรียน การรอรับบริการด้านทันตกรรม

เนื่องด้วยมารับบัตรคิวที่ห้องบัตร ในเวลา 06.30 ได้รับบัตรคิว รอเรียกที่หน้าห้องทันตกรรม เรียกคิิิิวที่หนึ่ง แจ้งเลขคิวบ้างไม่เรียกเลขบำดับคิวบ้างเรียกเฉพาะชื่อบ้างจนเลยคิวที่ได้รับจึงไปสอบถามคำตอบที่ได้รับ " ไม่นำบัตรคิวมาให้ที่ห้องทันตกรรม" แต่ตอนมาถึงพยายาม่านขั้นตอนก้อไม่มีการเขียนบอกที่หน้าห้องว่าต้องยื่นบัตรคิวอีกครั้งเลยนั่งรอจนเลยคิว หลังจากสอบถามก้อพูดไม่เหมาะสม จึงอยากให้มีการเขียนข้อความลำดับขั้นตอนการมารับบริการให้ชัดเจนเนื่องจากผู้มารับบริการไม่ได้มาบ่อยครั้งจึงไม่ทราบการเปลี่ยนแปลงของทางโรงพยาบาลและไม่ได้รับบริการ ทำให้เสียเวลาต้ิงหยุดงานเพื่อมารับบริการ และไม่สามารถบรรเทาความเจ็บป่วย ขอให้ผู้ที่มีหน้าที่พิจารณาด้ว่อการรับบริการครั้งต่อไปจะได้รับบริการถูกต้อง

สถานะ : ตรวจสอบแล้ว

การดำเนินาร

ขออภัยที่ท่านไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการ ทันตบุคลากรกลุ่มงานทันตกรรม จะนำข้อคิดเห็นของท่านปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการต่อไป ขอขอบคุณท่านมาณ โอกาสนี้ด้วยนะคะ
21 ส.ค. 2561