รายการร้องเรียน/แนะนำ/ชมเชย
ลำดับ ร้องเรียน/แนะนำ/ชมเชย วันที่แจ้ง
1

ข้อร้องเรียน การรอรับบริการด้านทันตกรรม

เนื่องด้วยมารับบัตรคิวที่ห้องบัตร ในเวลา 06.30 ได้รับบัตรคิว รอเรียกที่หน้าห้องทันตกรรม เรียกคิิิิวที่หนึ่ง แจ้งเลขคิวบ้างไม่เรียกเลขบำดับคิวบ้างเรียกเฉพาะชื่อบ้างจนเลยคิวที่ได้รับจึงไปสอบถามคำตอบที่ได้รับ " ไม่นำบัตรคิวมาให้ที่ห้องทันตกรรม" แต่ตอนมาถึงพยายาม่านขั้นตอนก้อไม่มีการเขียนบอกที่หน้าห้องว่าต้องยื่นบัตรคิวอีกครั้งเลยนั่งรอจนเลยคิว หลังจากสอบถามก้อพูดไม่เหมาะสม จึงอยากให้มีการเขียนข้อความลำดับขั้นตอนการมารับบริการให้ชัดเจนเนื่องจากผู้มารับบริการไม่ได้มาบ่อยครั้งจึงไม่ทราบการเปลี่ยนแปลงของทางโรงพยาบาลและไม่ได้รับบริการ ทำให้เสียเวลาต้ิงหยุดงานเพื่อมารับบริการ และไม่สามารถบรรเทาความเจ็บป่วย ขอให้ผู้ที่มีหน้าที่พิจารณาด้ว่อการรับบริการครั้งต่อไปจะได้รับบริการถูกต้อง

สถานะ : ตรวจสอบแล้ว

การดำเนินาร

ขออภัยที่ท่านไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการ ทันตบุคลากรกลุ่มงานทันตกรรม จะนำข้อคิดเห็นของท่านปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการต่อไป ขอขอบคุณท่านมาณ โอกาสนี้ด้วยนะคะ
21 ส.ค. 2561