รายการร้องเรียน/แนะนำ/ชมเชย | ลำดับที่ 2
วันที่ร้องเรียน : 1 มี.ค 2562
ประเภท : ข้อร้องเรียน
หัวข้อเรื่อง : บริการไม่ได้ดี หมอพูดจาไม่เพราะ
รายละเอียด : ห้อง ทันตกรรม ไม่ให้บริการ พูดจา ไม่เพราะ ทำคนไข้แรง
สถานะ : ตรวจสอบแล้ว

ย้อนกลับ