รายการร้องเรียน/แนะนำ/ชมเชย | ลำดับที่ 3
วันที่ร้องเรียน : 26 มิ.ย. 2563
ประเภท : ข้อร้องเรียน
หัวข้อเรื่อง : ขอทำบัตรคนพิการแต่ยังไม่ได้ทำ
รายละเอียด : ตอนนี้เขานอนติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ผมอยากให้ได้ทำบัตรคนพอการ
สถานะ : ตรวจสอบแล้ว

ย้อนกลับ