รายการร้องเรียน/แนะนำ/ชมเชย | ลำดับที่ 33
วันที่ร้องเรียน : 30 พ.ย. 542
ประเภท : ข้อร้องเรียน
หัวข้อเรื่อง : แผนกทันตกรรม
รายละเอียด : รักษาผู้ป่วย วันละ 20 คน ที่เหลือไม่ได้รักษา ให้กลับบ้าน คืออะไร ทำไม ไม่รักษา ไล่กลับบ้าน เพื่ออะไร
สถานะ : กำลังดำเนินการ

ย้อนกลับ