รายการร้องเรียน/แนะนำ/ชมเชย | ลำดับที่ 39
วันที่ร้องเรียน : 30 พ.ย. 542
ประเภท : ข้อเสนอแนะ
หัวข้อเรื่อง : อาหารอิสลามฮาลาล
รายละเอียด : เนื่องด้วยขณะนี้ ผู้ป่วยในโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์มีผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเข้ารับการรักษาและกักตัวจำนวนไม่น้อย แต่กลับกันอาหารอิสลามที่ฮาลาลไม่มีซึ่งทำให้พี่น้องมุสลิมที่ดำเนินการรักษาอยู่ไม่สบายใจและญาติของพวกเขาไม่สบายใจเช่นกัน ในสถานการณ์เช่นนี้พวกเราควรช่วยกันโดยมิได้คำนึงถึงชาติหรือศาสนา ดังนั้นขอเสนอให้ทางโรงพยาบาลควร นะค่ะ ในการทำอาหารฮาลาลได้แล้ว เพราะโรงพยาบาลเกือบทั้งประเทศเขาก็มีอาหารฮาลาลไว้รองรับผู้ป่วยที่นับถือศาสนาอิสลามแล้วเช่นกัน อาหารฮาลาลไม่ใช่แค่ไม่ใช่หมู แต่ต้องถูกหลักการอิสลามคือ ผู้ประกอบอาหารต้องเป็นมุสลิมและวัตถุดิบที่เป็นเนื้อสัตว์ต้องซื้อจากผู้ประกอบการที่ะป็นมุสลิมเท่านั้น ฝากพิจารณาสักนิดค่ะ
สถานะ : กำลังดำเนินการ

ย้อนกลับ