ประกาศ

เปิดจองคิวนัดตรวจสุขภาพประจำปี เฉพาะสิทธิเบิกได้ ใหม่

เปิดจองคิวนัดตรวจสุขภาพประจำปี เฉพาะสิทธิเบิกได้ ตั้งแต่วันที่ 9-18 กันยายน 2562
เวลา 08:00 - 10:00 น.
1.ติดต่อทำประวัติ ตรวจสุขภาพที่ห้อง DPAC (กลุ่มงานเวช)
2.ตรวจสมรรถภาพทางกาย (บีบมือ , เหยียดขา , อ่อนตัว)
3.ตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ห้อง Lab)
4.ตรวจสุขภาพช่องปาก (กรณีเร่งด่วน)
เวลา 13:30 - 15:00 น.
1.พบแพทย์ที่แผนกผู้ป่วยนอก เพื่อฟังผลการตรวจราบบุคคล
2.ตรวจสุขภาพช่องปากที่ห้องทันตกรรม (กรณีไม่ได้ตรวจในภาคเช้า)

วันที่ประกาศ : 19 สิงหาคม 2562 | ผู้ประกาศ : อุมาภรณ์ ไทรสุวรรณ