รายการครุภัณฑ์

รายการครุภัณฑ์

ลำดับ รายการครุภัณฑ์ ราคา วันที่ได้รับ สถานที่ สถานะ
1 7330-001-0006/1(63)

หม้อหุงข้าวไฟฟ้า - Sharp -

2,000 12 พฤศจิกายน 2563 ห้องครัว ใช้งาน
2 6525-004-2050/1(63)

เครื่องเอกซเรย์ - DRGEM GXR-40S

1,712,500 15 พฤษภาคม 2563 ห้องรังสีวิทยา (X-Ray) ใช้งาน
3 6515-004-0004/2(63)

เครื่องขูดหินปูน แบบ Electro Magnetic - THAI DENTAL PRODUCTS (T.D.P) -

24,900 10 พฤศจิกายน 2563 ห้องทันตกรรม ใช้งาน
4 6515-004-0004/1(63)

เครื่องขูดหินปูน แบบ Piezo-Electric - Satelec NEWTRON P5

49,900 10 พฤศจิกายน 2563 ห้องทันตกรรม ใช้งาน
5 6685-012-0003/15(63)

ปรอทวัดไข้ ดิจิตอล - Microlife -

2,690 10 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ สำรอง
6 6685-012-0003/14(63)

ปรอทวัดไข้ ดิจิตอล - Microlife -

2,690 10 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ สำรอง
7 6685-012-0003/13(63)

ปรอทวัดไข้ ดิจิตอล - Microlife -

2,690 10 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ สำรอง
8 6685-012-0003/12(63)

ปรอทวัดไข้ ดิจิตอล - Microlife -

2,690 10 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ สำรอง
9 6685-012-0003/11(63)

ปรอทวัดไข้ ดิจิตอล - Microlife -

2,690 10 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ สำรอง
10 6685-012-0003/10(63)

ปรอทวัดไข้ ดิจิตอล - Microlife -

2,690 10 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ สำรอง
11 6685-012-0003/9(63)

ปรอทวัดไข้ ดิจิตอล - Microlife -

2,690 10 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ สำรอง
12 6685-012-0003/8(63)

ปรอทวัดไข้ ดิจิตอล - Microlife -

2,690 10 พฤศจิกายน 2563 ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ใช้งาน
13 6685-012-0003/7(63)

ปรอทวัดไข้ ดิจิตอล - Microlife -

2,690 10 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ สำรอง
14 6685-012-0003/6(63)

ปรอทวัดไข้ ดิจิตอล - Microlife -

2,690 10 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ สำรอง
15 6515-069-1201/5(63)

เครื่องวัดความดันโลหิต แบบปรอท BP SPIRIT -

7,700 10 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ สำรอง