ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
1179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องทำงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 21 11 กรกฎาคม 2562
1177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงรั้วและป้ายหน้าโรงพยาบาล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 21 11 กรกฎาคม 2562
1178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักพยาบาล ๒๐ ห้อง ๑๐ ครอบครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 20 8 กรกฎาคม 2562
1183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Ref. 62077080878) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 19 4 กรกฎาคม 2562
1180 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 19 4 กรกฎาคม 2562
1186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการทะเบียน กน-1395 นศ. จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 8 3 กรกฎาคม 2562
1188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Ref. 62077138297) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 2 1 กรกฎาคม 2562
1187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 8 1 กรกฎาคม 2562
1185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 6 1 กรกฎาคม 2562
1164 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดข้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2562 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 19 1 กรกฎาคม 2562
1156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 21 1 กรกฎาคม 2562
1176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการทะเบียน กร-3537 นศ. จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 19 28 มิถุนายน 2562
1174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 14 28 มิถุนายน 2562
1170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 14 28 มิถุนายน 2562
1154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 24 27 มิถุนายน 2562