ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
1914 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาทดสอบคลอรีน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 3 20 พฤศจิกายน 2563
1915 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเคาน์เตอร์ให้บริการผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 2 18 พฤศจิกายน 2563
1912 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายกระตุ้นไฟฟ้าสำหรับเครื่องให้การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้ากับคลื่นอัลตราซาวน์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 14 17 พฤศจิกายน 2563
1910 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตป้ายสแตนเลสเงาปริ้นUV จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 19 13 พฤศจิกายน 2563
1909 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 21 12 พฤศจิกายน 2563
1911 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องดูดควัน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 13 10 พฤศจิกายน 2563
1903 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการทะเบียน นข-1568 นศ. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 21 9 พฤศจิกายน 2563
1895 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่1) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 36 9 พฤศจิกายน 2563
1916 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอน ติดตั้ง ประตู ผนังกระจกอลูมิเนียมห้องD-PACและห้องผู้สูงอายุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 0 6 พฤศจิกายน 2563
1902 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการต่ออายุ BMS-HOSxp Activation รายปี 2564 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 22 5 พฤศจิกายน 2563
1901 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 21 5 พฤศจิกายน 2563
1913 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) เดือนตุลาคม 2563 (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 1 4 พฤศจิกายน 2563
1900 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการทะเบียน กย-7679 นศ. จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 21 3 พฤศจิกายน 2563
1897 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการทะเบียน 40-0510 นศ. จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 23 3 พฤศจิกายน 2563
1891 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 36 30 ตุลาคม 2563