ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
1635 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ข่าวประชาสัมพันธ์ 441 17 มิถุนายน 2563
1634 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ข่าวประชาสัมพันธ์ 333 15 ธันวาคม 2562
1633 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ข่าวประชาสัมพันธ์ 302 15 ธันวาคม 2562
1299 การบันทึกข้อมูลการแจ้งซ่อมบำรุงผ่านเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ 585 4 ตุลาคม 2562
967 แจ้งเวียนสำเนาหนังสือ เรื่อง การเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา ข่าวประชาสัมพันธ์ 668 6 กุมภาพันธ์ 2562
966 แจ้งเวียนสำเนาหนังสือ เรื่อง ขอรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ประสบภัยภาคใต้จากพายุปาปึก ข่าวประชาสัมพันธ์ 608 6 กุมภาพันธ์ 2562
965 แจ้งเวียนสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ข่าวประชาสัมพันธ์ 690 6 กุมภาพันธ์ 2562
409 4 พ.ค.61 เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชน ประเภทผู้ป่วยนอก ข่าวประชาสัมพันธ์ 583 17 เมษายน 2561
369 รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือผู้สูงอายุโดยไม่ไร้คุณค่า ข่าวประชาสัมพันธ์ 408 26 มีนาคม 2561
368 รายงานสรุปผลข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ 408 26 มีนาคม 2561
367 รายงานสรุปผลข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ 444 26 มีนาคม 2561
354 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการร้องเรียนเกี่ยวกับการการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ 705 9 มีนาคม 2561
350 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ 1010 9 มีนาคม 2561
364 แต่งตั้งคณะทำงานคู่มือการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ข่าวประชาสัมพันธ์ 430 23 กุมภาพันธ์ 2561
356 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน ข่าวประชาสัมพันธ์ 720 15 ธันวาคม 2560