ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
1309 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 16 10 ตุลาคม 2562
1308 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 13 10 ตุลาคม 2562
1307 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค ซ่อม ล้าง เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 12 4 ตุลาคม 2562
1300 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนกันยายน 2562 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 15 4 ตุลาคม 2562
1303 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 17 30 กันยายน 2562
1302 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 14 30 กันยายน 2562
1301 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 12 30 กันยายน 2562
1294 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 21 30 กันยายน 2562
1305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ เป็นระบบดิจิตอล (Computed-Radiography) และเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ทางทันตกรรม เป็นระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 13 27 กันยายน 2562
1304 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 14 27 กันยายน 2562
1296 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 18 23 กันยายน 2562
1295 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค ซ่อม ล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 15 20 กันยายน 2562
1277 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อ โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชุดใหม่ ชนิด Inverter ทดแทนชุดเดิม (ครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้งและรื้อถอน จำนวน ๑๑ รายการ) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 44 20 กันยายน 2562
1262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ ตึกผู้ป่วยใน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 51 20 กันยายน 2562
1298 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 14 17 กันยายน 2562