ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
1898 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่หม้อต้มแผ่นร้อน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 17 26 ตุลาคม 2563
1896 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนพร้อมติดตั้งเสารับ-ส่งสัญญาณวิทยุและอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 18 26 ตุลาคม 2563
1893 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการทะเบียน กร-3537 นศ. จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 34 26 ตุลาคม 2563
1892 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค ซ่อมและรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 26 26 ตุลาคม 2563
1894 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 23 21 ตุลาคม 2563
1899 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องอัดสำเนา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 19 16 ตุลาคม 2563
1846 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) เดือนกันยายน 2563 (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 52 6 ตุลาคม 2563
1889 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สชร.1) เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 (ห้องยา) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 27 1 ตุลาคม 2563
1906 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 13 30 กันยายน 2563
1905 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 9 30 กันยายน 2563
1904 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ เป็นระบบดิจิตอลฯ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 10 30 กันยายน 2563
1852 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะประจำเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 51 30 กันยายน 2563
1844 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการทะเบียน กน-1395 นศ. จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 57 30 กันยายน 2563
1884 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 30 29 กันยายน 2563
1883 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 28 29 กันยายน 2563