ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
3001 คณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 91 10 มกราคม 2566
3000 คณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 84 10 มกราคม 2566
2999 คณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือด คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 97 10 มกราคม 2566
2998 คณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วยวัณโรค คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 94 10 มกราคม 2566
2997 คณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 91 10 มกราคม 2566
2662 คณะกรรมการ Green _ Clean Hospital คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 280 26 พฤษภาคม 2565
2646 คณะกรรมการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 258 3 พฤษภาคม 2565
2633 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ENV คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 366 25 เมษายน 2565
2457 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ปี 2564 รพ.ร่อนพิบูลย์ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 398 15 ธันวาคม 2564
2456 แต่งตั้งคณะทำงานประเมินระบบควบคุมภายใน EIA คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 423 15 ธันวาคม 2564
2455 คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ (พ.ต.ส) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 415 15 ธันวาคม 2564
2454 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 443 15 ธันวาคม 2564
2389 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (ทีมนำ) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 447 20 ตุลาคม 2564
2388 คณะกรรมการประสานงานคุณภาพ FA คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 456 20 ตุลาคม 2564
2387 คณะกรรมการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล HRD คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 481 20 ตุลาคม 2564