ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
3004 คณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 162 10 มกราคม 2566
3003 คณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 181 10 มกราคม 2566
3002 คณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บชน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 169 10 มกราคม 2566
3001 คณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 185 10 มกราคม 2566
3000 คณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 169 10 มกราคม 2566
2999 คณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือด คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 179 10 มกราคม 2566
2998 คณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วยวัณโรค คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 199 10 มกราคม 2566
2997 คณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 205 10 มกราคม 2566
2662 คณะกรรมการ Green _ Clean Hospital คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 345 26 พฤษภาคม 2565
2646 คณะกรรมการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 318 3 พฤษภาคม 2565
2633 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ENV คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 453 25 เมษายน 2565
2457 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ปี 2564 รพ.ร่อนพิบูลย์ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 459 15 ธันวาคม 2564
2456 แต่งตั้งคณะทำงานประเมินระบบควบคุมภายใน EIA คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 508 15 ธันวาคม 2564
2455 คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ (พ.ต.ส) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 475 15 ธันวาคม 2564
2454 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 513 15 ธันวาคม 2564