ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
316 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ 1086 16 มิถุนายน 2560
1712 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำลายขยะติดเชื้อ(เดือนมิถุนายน2563) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 465 4 มิถุนายน 2560
74 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยูนิตทำฟัน 1 เครื่อง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 563 26 พฤษภาคม 2560
65 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ติดตั้งระบบออกซิเจนไปป์ไลน์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 579 26 พฤษภาคม 2560
64 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 585 26 พฤษภาคม 2560
68 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 590 15 พฤษภาคม 2560
66 สอบราคาจ้างติดตั้งระบบออกซิเจนไปป์ไลน์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 597 11 พฤษภาคม 2560
63 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร รพ.สต.ควนเกย ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 591 25 เมษายน 2560
62 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 586 25 เมษายน 2560
67 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 630 21 เมษายน 2560
61 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 597 18 เมษายน 2560
60 แผนคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 เงินบำรุง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 581 3 เมษายน 2560
59 หนังสือขอปรับเปลี่ยนรายการงบค่าเสื่่อมปีงบประมาณ 2559 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 594 3 เมษายน 2560
57 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 5 อัตรา ข่าวรับสมัครงาน 624 31 มีนาคม 2560
56 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 5 อัตรา ข่าวรับสมัครงาน 647 27 มีนาคม 2560