ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
317 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ 431 15 ธันวาคม 2560
366 ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ข่าวประชาสัมพันธ์ 408 14 ธันวาคม 2560
365 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ 438 14 ธันวาคม 2560
363 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 ข่าวประชาสัมพันธ์ 384 14 ธันวาคม 2560
316 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ 780 16 มิถุนายน 2560
50 รายละเอียดตัวชี้วัดปี 60 ของโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 409 10 มกราคม 2560
2118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระติกวัคซีน(หีบเย็น) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวประชาสัมพันธ์ 62 30 พฤศจิกายน 542
2097 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2564 (กลุ่มงานบริหารทั่วไปฮ ข่าวประชาสัมพันธ์ 74 30 พฤศจิกายน 542
2043 ข่าวประชาสัมพันธ์ 82 30 พฤศจิกายน 542
1917 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ผ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวประชาสัมพันธ์ 140 30 พฤศจิกายน 542
1750 แบบฟอมร์ขออนุญาตเผยแพร่ EB 5 ข่าวประชาสัมพันธ์ 221 30 พฤศจิกายน 542
1735 ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวประชาสัมพันธ์ 213 30 พฤศจิกายน 542
1713 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (ก ข่าวประชาสัมพันธ์ 215 30 พฤศจิกายน 542
1459 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำลายขยะติดเชื้อ(ม.ค.63ป จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวประชาสัมพันธ์ 324 30 พฤศจิกายน 542
1098 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ 393 30 พฤศจิกายน 542