ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
1393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมความเสี่ยง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 22 9 ธันวาคม 2562
1374 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งผ้าม่านพร้อมรางโค้งและสติ๊กเกอร์ฝ้าติดประตูห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน(ศศม.) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 31 9 ธันวาคม 2562
1398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 20 6 ธันวาคม 2562
1372 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 34 6 ธันวาคม 2562
1416 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำลายขยะติดเชื้อ เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 3 4 ธันวาคม 2562
1376 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 22 4 ธันวาคม 2562
1373 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 32 4 ธันวาคม 2562
1357 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 41 4 ธันวาคม 2562
1349 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (ห้องยา) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 47 4 ธันวาคม 2562
1370 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรัปปรุงอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 22 3 ธันวาคม 2562
1369 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 23 3 ธันวาคม 2562
1368 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 22 3 ธันวาคม 2562
1381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 16 2 ธันวาคม 2562
1379 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 21 2 ธันวาคม 2562
1377 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 17 2 ธันวาคม 2562