ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
2385 คณะกรรมการทีมนำทางคลินิก PCT คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 493 20 ตุลาคม 2564
2384 คณะกรรมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ENV คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 533 20 ตุลาคม 2564
2383 คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด PTC คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 471 20 ตุลาคม 2564
2382 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและเวชระเบียน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 505 20 ตุลาคม 2564
2340 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ปี 2564 โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 396 1 ตุลาคม 2564
2225 คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 451 13 กรกฎาคม 2564
2188 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการรับ - จ่ายเงินบำรุง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 486 18 มิถุนายน 2564
2083 คำสั่ง คปสอ. แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและ ควบคุมการติดเชื้อ รพ.สต คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 461 23 มีนาคม 2564
2062 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (รองผู้อำนวยการ) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 630 9 มีนาคม 2564
2045 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 615 19 กุมภาพันธ์ 2564
2002 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO(1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 610 19 มกราคม 2564
1967 กรรมการไกล่เกลี่ยทางการแพทย์ฯ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 512 25 ธันวาคม 2563
1920 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนางานสาธารณสุข คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 535 30 พฤศจิกายน 2563
1871 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัตืหน้าที่รองผู้อำนวยการ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 685 16 ตุลาคม 2563
1870 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก(MCH BOARD) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 712 6 ตุลาคม 2563