ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
2911 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) เดือนกันยายน 2565 (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 41 7 ตุลาคม 2565
2939 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 3 3 ตุลาคม 2565
2913 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ตู้กดบัตรคิวอัตโนมัติ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 38 30 กันยายน 2565
2869 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 62 29 กันยายน 2565
2947 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ทันตกรรม (intra Oral) เป็นระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 1 28 กันยายน 2565
2946 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดแปลงสัญญาณเอกซเรย์ทางดิจิตอล (Flat panel detector) และเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (Computed Radiography) พร้อมระบบจัดเก็บและรับ-ส่ง ข้อมูลภาพทางการแพทย์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 1 28 กันยายน 2565
2936 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 4 28 กันยายน 2565
2926 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 4 28 กันยายน 2565
2920 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 8 28 กันยายน 2565
2919 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องพิมพ์พร้อมหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 13 28 กันยายน 2565
2918 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าค่าบริการระบบ GPS สำหรับรถพยาบาลพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 12 28 กันยายน 2565
2917 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 17 28 กันยายน 2565
2907 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 30 28 กันยายน 2565
2903 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องอบฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ระบบแก๊ส (เครื่องที่2) รายปีพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 25 28 กันยายน 2565
2902 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ (เครื่องที่1) รายปีพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 28 28 กันยายน 2565