ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
1854 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 32 25 กันยายน 2563
1842 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสากั้นบริเขตสแตนเลสแบบดึงกลับอัตโนมัติ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 62 25 กันยายน 2563
1839 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 35 24 กันยายน 2563
1837 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงตกแต่งห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 35 24 กันยายน 2563
1836 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงตกแต่ง ห้องคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ ARI CLINIC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 37 24 กันยายน 2563
1823 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 66 24 กันยายน 2563
1829 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างฐานและห้องน้ำของห้องตรวจกลางสวน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 40 23 กันยายน 2563
1843 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการทะเบียน กร-3537 นศ.จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 33 22 กันยายน 2563
1890 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 18 21 กันยายน 2563
1887 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 20 21 กันยายน 2563
1851 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุประปา จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 25 21 กันยายน 2563
1850 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 27 21 กันยายน 2563
1848 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 24 21 กันยายน 2563
1825 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 55 21 กันยายน 2563
1824 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 57 21 กันยายน 2563