ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
2895 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (รถเข็นของ Sterile) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 33 28 กันยายน 2565
2890 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 35 28 กันยายน 2565
2888 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่สำหรับเครื่องดึงหลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 44 28 กันยายน 2565
2886 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 42 28 กันยายน 2565
2935 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 6 23 กันยายน 2565
2927 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องเติมอากาศบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 6 23 กันยายน 2565
2912 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 17 23 กันยายน 2565
2899 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่ออลูมิเนียม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 24 23 กันยายน 2565
2898 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องกรองน้ำ) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 28 23 กันยายน 2565
2894 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่สำหรับเครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า(EKG) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 23 23 กันยายน 2565
2891 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่เครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า(EKG) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 28 23 กันยายน 2565
2889 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการทะเบียน 40-0510 นศ. จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 23 23 กันยายน 2565
2906 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบบริหารจัดการคิวดิจิทัล (Smart Queue) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 21 22 กันยายน 2565
2905 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ไฟฟ้าและแสงสว่างลานจอดรถโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์และหน้าบ้านพักแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 20 22 กันยายน 2565
2910 ประกาศรายชื่อสอบพนักงานจ้างเหมาบริการ ข่าวรับสมัครงาน 119 21 กันยายน 2565