ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
1275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 28 28 สิงหาคม 2562
1260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้อำนวยการและหัวหน้าบริหาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 39 28 สิงหาคม 2562
1270 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุประปาจำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 22 21 สิงหาคม 2562
1269 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 24 21 สิงหาคม 2562
1253 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 31 20 สิงหาคม 2562
1252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการทะเบียน ม-2944 นศ. จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 35 20 สิงหาคม 2562
1245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่สำหรับรถยนต์ราชการทะเบียน นข-775 นศ. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 37 20 สิงหาคม 2562
1256 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 26 16 สิงหาคม 2562
1254 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 25 16 สิงหาคม 2562
1249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 26 16 สิงหาคม 2562
1248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 27 16 สิงหาคม 2562
1247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 23 16 สิงหาคม 2562
1246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการทะเบียน กร-3537 นศ. จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 26 16 สิงหาคม 2562
1244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งขาแขวนโปรเจคเตอร์และเดินสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตอาคารพักพยาบาล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 30 16 สิงหาคม 2562
1234 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 47 15 สิงหาคม 2562