ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
1855 แต่งตั้งคณะกรรมการทีมนำทางคลินิก คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 698 6 ตุลาคม 2563
1832 คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 548 2 ตุลาคม 2563
1831 แต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายใน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 578 2 ตุลาคม 2563
1830 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลควบคุม คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 558 2 ตุลาคม 2563
1243 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 892 30 กรกฎาคม 2562
1242 แต่งตั้งคณะกรรมการเทดโนโลยีสารสนเทศและเวชระเบียน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 855 30 กรกฎาคม 2562
1241 แต่งตั้งคณะกรรมการทีมนำทางคลินิก คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 993 30 กรกฎาคม 2562
1240 แต่งตั้งคณะกรรมการเจรจาไกล่เกลี่ยทางการแพทย์และสาธารณสุข ระดับโรงพยาบาล คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 3665 30 กรกฎาคม 2562
1239 แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื่อในโรงพยาบาล คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 955 30 กรกฎาคม 2562
1238 แต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 752 30 กรกฎาคม 2562
1237 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานคุณภาพ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 928 30 กรกฎาคม 2562
1236 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 780 30 กรกฎาคม 2562
1235 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 803 30 กรกฎาคม 2562
1226 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 860 30 กรกฎาคม 2562
1189 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 775 21 กรกฎาคม 2560