ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
1830 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลควบคุม คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 504 2 ตุลาคม 2563
1243 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 827 30 กรกฎาคม 2562
1242 แต่งตั้งคณะกรรมการเทดโนโลยีสารสนเทศและเวชระเบียน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 801 30 กรกฎาคม 2562
1241 แต่งตั้งคณะกรรมการทีมนำทางคลินิก คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 938 30 กรกฎาคม 2562
1240 แต่งตั้งคณะกรรมการเจรจาไกล่เกลี่ยทางการแพทย์และสาธารณสุข ระดับโรงพยาบาล คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 3606 30 กรกฎาคม 2562
1239 แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื่อในโรงพยาบาล คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 902 30 กรกฎาคม 2562
1238 แต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 697 30 กรกฎาคม 2562
1237 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานคุณภาพ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 875 30 กรกฎาคม 2562
1236 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 724 30 กรกฎาคม 2562
1235 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 750 30 กรกฎาคม 2562
1226 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 795 30 กรกฎาคม 2562
1189 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 718 21 กรกฎาคม 2560
539 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (ทีมนำ) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 815 24 มกราคม 2560
538 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานคุณภาพ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 718 24 มกราคม 2560
537 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 727 24 มกราคม 2560