ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
536 แต่งตั้งคณะกรรมการทีมนำทางคลินิก (PCT) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 1029 24 มกราคม 2560
535 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 714 24 มกราคม 2560
534 แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยของผู้ป่วยและการเจรจาไกล่เกลี่ย ระดับโรงพยาบาล คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 771 24 มกราคม 2560
533 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 706 24 มกราคม 2560
532 แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 730 24 มกราคม 2560
531 แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและเวชระเบียน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 742 24 มกราคม 2560
553 แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 683 2 ตุลาคม 2557
552 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานคุณภาพ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 685 2 ตุลาคม 2557
551 แต่งตั้งคณะกรรมการบ้านพัก คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 737 2 ตุลาคม 2557
550 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเวชระเบียน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 712 2 ตุลาคม 2557
549 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 710 2 ตุลาคม 2557
548 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 738 2 ตุลาคม 2557
547 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 753 2 ตุลาคม 2557
546 แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 686 2 ตุลาคม 2557
545 แต่งตั้งคณะกรรมการทีมนำทางคลินิก คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 772 2 ตุลาคม 2557