ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
1562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 46 25 มีนาคม 2563
1561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 47 25 มีนาคม 2563
1560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 47 25 มีนาคม 2563
1555 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 46 25 มีนาคม 2563
1542 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 58 25 มีนาคม 2563
1570 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบส่งสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 35 24 มีนาคม 2563
1569 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินระบบไฟฟ้าอาคารผู้ป่วยพิเศษชั้น3(จำนวน8ห้อง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 35 24 มีนาคม 2563
1547 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 56 23 มีนาคม 2563
1574 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 36 20 มีนาคม 2563
1543 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 43 20 มีนาคม 2563
1539 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 44 20 มีนาคม 2563
1536 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 54 20 มีนาคม 2563
1535 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาระบบระบายอากาศห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 46 20 มีนาคม 2563
1523 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 61 20 มีนาคม 2563
1582 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 34 17 มีนาคม 2563