ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
547 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 818 2 ตุลาคม 2557
546 แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 742 2 ตุลาคม 2557
545 แต่งตั้งคณะกรรมการทีมนำทางคลินิก คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 843 2 ตุลาคม 2557
544 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 775 2 ตุลาคม 2557
543 แต่งตั้งคณะกรรมการเจรจาไกล่เกลี่ยทางการแพทย์และสาธารณสุข คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 857 2 ตุลาคม 2557
542 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 740 1 กันยายน 2557
1861 แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 553 30 พฤศจิกายน 542