ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
544 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 708 2 ตุลาคม 2557
543 แต่งตั้งคณะกรรมการเจรจาไกล่เกลี่ยทางการแพทย์และสาธารณสุข คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 800 2 ตุลาคม 2557
542 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 679 1 กันยายน 2557
1861 แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 491 30 พฤศจิกายน 542