ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
463 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 129 26 เมษายน 2561
462 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน 40-0510 นศ. จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 128 26 เมษายน 2561
461 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน กน-1395 นศ. จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 131 26 เมษายน 2561
454 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 125 26 เมษายน 2561
427 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องชันสูตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 131 26 เมษายน 2561
426 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 127 26 เมษายน 2561
421 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 120 26 เมษายน 2561
419 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 125 26 เมษายน 2561
453 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 122 25 เมษายน 2561
436 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งเวทีและสถานที่ โครงการผู้สูงอายุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 123 25 เมษายน 2561
435 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าโต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียงและเต็นท์ โครงการผู้สูงอายุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 122 25 เมษายน 2561
434 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลและค่าจ้างทำเกียรติบัตรพร้อมกรอบ โครงการผู้สูงอายุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 117 25 เมษายน 2561
452 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน 19รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 123 24 เมษายน 2561
451 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 125 23 เมษายน 2561
450 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 127 20 เมษายน 2561