ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
968 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 237 27 ธันวาคม 2561
934 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจ เช็ค ซ่อม และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 239 27 ธันวาคม 2561
931 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 242 27 ธันวาคม 2561
921 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 252 27 ธันวาคม 2561
953 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำลายขยะติดเชื้อ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 244 26 ธันวาคม 2561
935 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 241 26 ธันวาคม 2561
933 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งมุ้งลวดบานเลื่อน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 244 26 ธันวาคม 2561
929 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 263 26 ธันวาคม 2561
928 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 245 26 ธันวาคม 2561
920 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Ref. 62017130275) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 246 26 ธันวาคม 2561
917 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 247 26 ธันวาคม 2561
911 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ประกอบและอะไหล่สำหรับรถยนต์ราชการทะเบียน กค-9391 นศ. จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 248 25 ธันวาคม 2561
922 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 257 24 ธันวาคม 2561
905 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 252 19 ธันวาคม 2561
893 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 252 15 ธันวาคม 2561