ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
44 วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้างลานจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ พร้อมหลังคาและคูระบายน้ำ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 75 15 กันยายน 2559
42 วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำหรับผู้ป่วยรอตรวจ) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 87 19 สิงหาคม 2559
39 วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการปรับปรุงอาคารรักษาความปลอดภัย ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 84 29 กรกฎาคม 2559
41 วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 83 21 กรกฎาคม 2559
37 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง ต่อเติมคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 82 30 มิถุนายน 2559
1134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 62 31 พฤษภาคม 2559
1125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค ซ่อม ล้าง บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 73 5 กุมภาพันธ์ 2559
997 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำลายขยะติดเชื้อ (ก.พ.62) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 78 5 กุมภาพันธ์ 2559
636 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องพักพนักงานขับรถ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 76 30 พฤศจิกายน 542
502 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 82 30 พฤศจิกายน 542
397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน 45 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 80 30 พฤศจิกายน 542
374 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 80 30 พฤศจิกายน 542
260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 79 30 พฤศจิกายน 542