ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
1002 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร รพ.สต.ขุนพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ รายการ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 281 5 มีนาคม 2562
1001 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย/หญิงและผู้พิการ รพ.สต.ขุนพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ รายการ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 265 5 มีนาคม 2562
1028 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 269 1 มีนาคม 2562
1027 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่สำหรับรถเข็นขยะและรถเข็นเครื่องมือแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 252 1 มีนาคม 2562
1042 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 255 25 กุมภาพันธ์ 2562
995 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 274 25 กุมภาพันธ์ 2562
990 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 292 20 กุมภาพันธ์ 2562
1112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 246 15 กุมภาพันธ์ 2562
994 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 282 15 กุมภาพันธ์ 2562
1004 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 258 14 กุมภาพันธ์ 2562
998 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 274 14 กุมภาพันธ์ 2562
983 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 270 14 กุมภาพันธ์ 2562
993 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 264 13 กุมภาพันธ์ 2562
1113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจ เช็ค ซ่อม ล้าง และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 260 12 กุมภาพันธ์ 2562
991 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 255 12 กุมภาพันธ์ 2562