ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
490 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องปฐมพยาบาล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 128 26 มีนาคม 2561
489 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงตึกผู้ป่วยใน (ปรับพิเศษ 1-2) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 129 26 มีนาคม 2561
478 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 124 26 มีนาคม 2561
457 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำในตึกผู้ป่วยรอคลอด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 126 26 มีนาคม 2561
433 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบนำ้ประปา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 131 26 มีนาคม 2561
417 ประกาศ ผู้ชนะราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 124 26 มีนาคม 2561
416 ปปช. 7 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 125 26 มีนาคม 2561
411 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 115 26 มีนาคม 2561
407 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 120 26 มีนาคม 2561
393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 122 26 มีนาคม 2561
389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 126 26 มีนาคม 2561
415 ปปช. 7 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 119 23 มีนาคม 2561
400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 123 23 มีนาคม 2561
399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 122 23 มีนาคม 2561
387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 121 23 มีนาคม 2561