ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
1634 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ข่าวประชาสัมพันธ์ 279 15 ธันวาคม 2562
1633 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ข่าวประชาสัมพันธ์ 255 15 ธันวาคม 2562
1299 การบันทึกข้อมูลการแจ้งซ่อมบำรุงผ่านเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ 534 4 ตุลาคม 2562
967 แจ้งเวียนสำเนาหนังสือ เรื่อง การเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา ข่าวประชาสัมพันธ์ 620 6 กุมภาพันธ์ 2562
966 แจ้งเวียนสำเนาหนังสือ เรื่อง ขอรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ประสบภัยภาคใต้จากพายุปาปึก ข่าวประชาสัมพันธ์ 565 6 กุมภาพันธ์ 2562
965 แจ้งเวียนสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ข่าวประชาสัมพันธ์ 630 6 กุมภาพันธ์ 2562
409 4 พ.ค.61 เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชน ประเภทผู้ป่วยนอก ข่าวประชาสัมพันธ์ 542 17 เมษายน 2561
369 รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือผู้สูงอายุโดยไม่ไร้คุณค่า ข่าวประชาสัมพันธ์ 367 26 มีนาคม 2561
368 รายงานสรุปผลข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ 365 26 มีนาคม 2561
367 รายงานสรุปผลข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ 403 26 มีนาคม 2561
354 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการร้องเรียนเกี่ยวกับการการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ 614 9 มีนาคม 2561
350 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ 884 9 มีนาคม 2561
364 แต่งตั้งคณะทำงานคู่มือการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ข่าวประชาสัมพันธ์ 375 23 กุมภาพันธ์ 2561
356 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน ข่าวประชาสัมพันธ์ 626 15 ธันวาคม 2560
317 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ 384 15 ธันวาคม 2560