ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
502 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 267 30 พฤศจิกายน 542
397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน 45 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 269 30 พฤศจิกายน 542
374 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 273 30 พฤศจิกายน 542
260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 272 30 พฤศจิกายน 542