ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
1979 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 79 16 ธันวาคม 2553
2085 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำห้องพักแพทย์ 2 ห้อง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 35 30 พฤศจิกายน 542
2042 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน กย-7679 นศ. จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 46 30 พฤศจิกายน 542
1957 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 86 30 พฤศจิกายน 542
1956 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 84 30 พฤศจิกายน 542
636 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องพักพนักงานขับรถ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 351 30 พฤศจิกายน 542
502 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 334 30 พฤศจิกายน 542
397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน 45 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 342 30 พฤศจิกายน 542
374 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 360 30 พฤศจิกายน 542
260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 355 30 พฤศจิกายน 542