ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
363 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 ข่าวประชาสัมพันธ์ 258 14 ธันวาคม 2560
316 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ 488 16 มิถุนายน 2560
50 รายละเอียดตัวชี้วัดปี 60 ของโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 280 10 มกราคม 2560
1917 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ผ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวประชาสัมพันธ์ 26 30 พฤศจิกายน 542
1750 แบบฟอมร์ขออนุญาตเผยแพร่ EB 5 ข่าวประชาสัมพันธ์ 87 30 พฤศจิกายน 542
1735 ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวประชาสัมพันธ์ 85 30 พฤศจิกายน 542
1713 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (ก ข่าวประชาสัมพันธ์ 91 30 พฤศจิกายน 542
1459 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำลายขยะติดเชื้อ(ม.ค.63ป จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวประชาสัมพันธ์ 180 30 พฤศจิกายน 542
1098 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ 261 30 พฤศจิกายน 542
1000 ข่าวประชาสัมพันธ์ 260 30 พฤศจิกายน 542
780 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปโภคบริด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวประชาสัมพันธ์ 266 30 พฤศจิกายน 542