ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
366 ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ข่าวประชาสัมพันธ์ 364 14 ธันวาคม 2560
365 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ 390 14 ธันวาคม 2560
363 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 ข่าวประชาสัมพันธ์ 343 14 ธันวาคม 2560
316 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ 686 16 มิถุนายน 2560
50 รายละเอียดตัวชี้วัดปี 60 ของโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 360 10 มกราคม 2560
2118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระติกวัคซีน(หีบเย็น) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวประชาสัมพันธ์ 22 30 พฤศจิกายน 542
2097 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2564 (กลุ่มงานบริหารทั่วไปฮ ข่าวประชาสัมพันธ์ 34 30 พฤศจิกายน 542
2043 ข่าวประชาสัมพันธ์ 46 30 พฤศจิกายน 542
1917 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ผ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวประชาสัมพันธ์ 97 30 พฤศจิกายน 542
1750 แบบฟอมร์ขออนุญาตเผยแพร่ EB 5 ข่าวประชาสัมพันธ์ 171 30 พฤศจิกายน 542
1735 ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวประชาสัมพันธ์ 165 30 พฤศจิกายน 542
1713 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (ก ข่าวประชาสัมพันธ์ 169 30 พฤศจิกายน 542
1459 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำลายขยะติดเชื้อ(ม.ค.63ป จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวประชาสัมพันธ์ 268 30 พฤศจิกายน 542
1098 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ 346 30 พฤศจิกายน 542
1000 ข่าวประชาสัมพันธ์ 340 30 พฤศจิกายน 542