ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
583 รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ 4 ตำแหน่ง ข่าวรับสมัครงาน 274 23 กรกฎาคม 2561
652 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวรับสมัครงาน 251 17 กรกฎาคม 2561
178 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานเปล ข่าวรับสมัครงาน 296 29 ธันวาคม 2560
171 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานเปล ข่าวรับสมัครงาน 269 26 ธันวาคม 2560
148 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเปล ข่าวรับสมัครงาน 262 18 ธันวาคม 2560
86 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบัตร 1 อัตรา ข่าวรับสมัครงาน 263 6 พฤศจิกายน 2560
85 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนังงานบัตรรายงานโรค ข่าวรับสมัครงาน 273 1 พฤศจิกายน 2560
81 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค ข่าวรับสมัครงาน 269 20 ตุลาคม 2560
83 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเปล 1 อัตรา ข่าวรับสมัครงาน 267 29 กันยายน 2560
82 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา ข่าวรับสมัครงาน 273 26 กันยายน 2560
80 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน1 อัตรา ข่าวรับสมัครงาน 298 15 กันยายน 2560
79 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา ข่าวรับสมัครงาน 275 25 สิงหาคม 2560
70 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา และลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 1 อัตรา ข่าวรับสมัครงาน 285 17 สิงหาคม 2560
69 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 3 อัตรา และลูกจ้างรายวัน1 อัตรา ข่าวรับสมัครงาน 270 31 กรกฎาคม 2560
57 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 5 อัตรา ข่าวรับสมัครงาน 260 31 มีนาคม 2560