ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
593 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 ตำแหน่ง ข่าวรับสมัครงาน 362 1 สิงหาคม 2561
583 รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ 4 ตำแหน่ง ข่าวรับสมัครงาน 346 23 กรกฎาคม 2561
652 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวรับสมัครงาน 312 17 กรกฎาคม 2561
178 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานเปล ข่าวรับสมัครงาน 381 29 ธันวาคม 2560
171 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานเปล ข่าวรับสมัครงาน 355 26 ธันวาคม 2560
148 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเปล ข่าวรับสมัครงาน 337 18 ธันวาคม 2560
86 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบัตร 1 อัตรา ข่าวรับสมัครงาน 335 6 พฤศจิกายน 2560
85 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนังงานบัตรรายงานโรค ข่าวรับสมัครงาน 356 1 พฤศจิกายน 2560
81 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค ข่าวรับสมัครงาน 341 20 ตุลาคม 2560
83 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเปล 1 อัตรา ข่าวรับสมัครงาน 350 29 กันยายน 2560
82 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา ข่าวรับสมัครงาน 349 26 กันยายน 2560
80 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน1 อัตรา ข่าวรับสมัครงาน 387 15 กันยายน 2560
79 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา ข่าวรับสมัครงาน 352 25 สิงหาคม 2560
70 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา และลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 1 อัตรา ข่าวรับสมัครงาน 367 17 สิงหาคม 2560
69 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 3 อัตรา และลูกจ้างรายวัน1 อัตรา ข่าวรับสมัครงาน 350 31 กรกฎาคม 2560