ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
1954 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 15 25 พฤศจิกายน 2563
1953 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 14 25 พฤศจิกายน 2563
1951 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 16 25 พฤศจิกายน 2563
1947 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปั๊มลมสำหรับยูนิตทันตกรรมรพ.สต.บ้านสระพัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 16 25 พฤศจิกายน 2563
1952 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 15 23 พฤศจิกายน 2563
1949 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 15 23 พฤศจิกายน 2563
1942 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 13 23 พฤศจิกายน 2563
1938 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 14 23 พฤศจิกายน 2563
1922 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย(Access point) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 53 23 พฤศจิกายน 2563
1914 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาทดสอบคลอรีน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 60 20 พฤศจิกายน 2563
1943 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฉากกั้นอะคริกลิกสำหรับโต๊ะตรวจแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 14 18 พฤศจิกายน 2563
1915 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเคาน์เตอร์ให้บริการผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 54 18 พฤศจิกายน 2563
1912 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายกระตุ้นไฟฟ้าสำหรับเครื่องให้การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้ากับคลื่นอัลตราซาวน์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 57 17 พฤศจิกายน 2563
1921 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการคิวโรงพยาบาล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 55 16 พฤศจิกายน 2563
1944 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 14 13 พฤศจิกายน 2563