ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
57 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 5 อัตรา ข่าวรับสมัครงาน 346 31 มีนาคม 2560
56 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 5 อัตรา ข่าวรับสมัครงาน 368 27 มีนาคม 2560
55 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนังงานบัตรรายงานโรค พนังงานเปล พนังงานประจำตึก พนังงานห้องปฏิบัติการ ข่าวรับสมัครงาน 348 17 มีนาคม 2560
84 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค ข่าวรับสมัครงาน 359 20 มกราคม 2560
48 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนังงานบริการ จำนวน 2 อัตรา ข่าวรับสมัครงาน 375 25 พฤศจิกายน 2559
47 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนังงานบริการ จำนวน 2 อัตรา ข่าวรับสมัครงาน 339 18 พฤศจิกายน 2559
45 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนังงานบริการ ข่าวรับสมัครงาน 365 21 ตุลาคม 2559
43 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่2 ตำแหน่งนักโภชนาการ พนังงานสาธารณสุข พนังงานบริการ พนังงานพิมพ์ และพนังงานเกษตรพื้นฐาน ข่าวรับสมัครงาน 351 7 กันยายน 2559
40 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งนักโภชนาการ เจ้าพนักงานสาธารณสุข พนักงานบริการ พนักงานพิมพ์และพนักงานเกษตรพื้นฐาน ข่าวรับสมัครงาน 355 29 กรกฎาคม 2559
38 รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เพื่อปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ข่าวรับสมัครงาน 359 6 กรกฎาคม 2559
36 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนังงานทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนังงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ข่าวรับสมัครงาน 355 29 มกราคม 2559
35 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ปฏิบัติงานที่คลินิกจิตเวช ข่าวรับสมัครงาน 337 29 มกราคม 2559
34 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถครั้งที่1 (สอบข้อเขียน) และกำหนดวันเวลาการประเมินครั้งที่2 (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ข่าวรับสมัครงาน 345 27 มกราคม 2559