ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
2103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 33 19 มีนาคม 2564
2101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 38 19 มีนาคม 2564
2107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 26 18 มีนาคม 2564
2099 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 26 18 มีนาคม 2564
2092 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 62 18 มีนาคม 2564
2091 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องส่องหลอดลม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 67 18 มีนาคม 2564
2116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโต๊ะทำงานและตู้วางของข้างโต๊ะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 28 17 มีนาคม 2564
2102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 24 17 มีนาคม 2564
2088 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 68 17 มีนาคม 2564
2109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 27 16 มีนาคม 2564
2095 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องกรองน้ำ(แบบถังกรองน้ำร้อน-น้ำเย็น) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 36 12 มีนาคม 2564
2090 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งฟิล์มกระจกอลูมิเนียมห้องพักรองผู้อำนวยการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 47 12 มีนาคม 2564
2089 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนรั้วกั้นสนามเด็กเล่นภายในพร้อมขนย้าย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 43 12 มีนาคม 2564
2084 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 59 12 มีนาคม 2564
2073 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 89 12 มีนาคม 2564