ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
1912 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายกระตุ้นไฟฟ้าสำหรับเครื่องให้การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้ากับคลื่นอัลตราซาวน์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 58 17 พฤศจิกายน 2563
1921 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการคิวโรงพยาบาล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 59 16 พฤศจิกายน 2563
1944 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 16 13 พฤศจิกายน 2563
1940 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งโทรทัศน์LEDขนาด55นิ้วพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 15 13 พฤศจิกายน 2563
1910 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตป้ายชื่อผู้บริจาค จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 71 13 พฤศจิกายน 2563
1941 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 15 12 พฤศจิกายน 2563
1919 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายพลาสวูดสำหรับเปลนอนผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 33 12 พฤศจิกายน 2563
1909 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 63 12 พฤศจิกายน 2563
1911 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องดูดควัน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 62 10 พฤศจิกายน 2563
1903 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการทะเบียน นข-1568 นศ. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 53 9 พฤศจิกายน 2563
1895 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่1) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 95 9 พฤศจิกายน 2563
1945 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนหลังคาจอดรถฉุกเฉิน,กันสาดห้องฉุกเฉิน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 16 6 พฤศจิกายน 2563
1928 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 21 6 พฤศจิกายน 2563
1927 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 21 6 พฤศจิกายน 2563
1916 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอน ติดตั้ง ประตู ผนังกระจกอลูมิเนียมห้องD-PACและห้องผู้สูงอายุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 31 6 พฤศจิกายน 2563