โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเรื่อง : แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ปีงบประมาณ 2561


เนื้อหา : แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กลุ่มการพยาบาล) ปีงบประมาณ 2561 เป็นเงินงบประมาณ 302,204.00 บาท และแผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป) ปีงบประมาณ 2561 เป็นเงินงบประมาณ 760,603.00 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ


วันที่ประกาศ : 15 กันยายน 2560


เอกสารแนบ : ดาวโหลด