โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย/หญิงและผู้พิการ รพ.สต.ขุนพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ รายการ


เนื้อหา : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย/หญิงและผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ รายการ


วันที่ประกาศ : 5 มีนาคม 2562


เอกสารแนบ : ดาวโหลด