โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเรื่อง : แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2561

เนื้อหา : แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2561 เป็นเงินงบประมาณ 5,058,088.00 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

วันที่ประกาศ : 15 กันยายน 2560

เข้าชม : 272 ครั้ง

เอกสารแนบ : ดาวโหลด