โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เนื้อหา : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ


วันที่ประกาศ : 4 เมษายน 2562


เอกสารแนบ : ดาวโหลด