โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเรื่อง : แผนการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ปีงบประมาณ 2561

เนื้อหา : แผนการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ปีงบประมาณ 2561 เป็นเงินงบประมาณ 19,880.00 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

วันที่ประกาศ : 15 กันยายน 2560

เข้าชม : 275 ครั้ง

เอกสารแนบ : ดาวโหลด