โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนันการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ 3 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เนื้อหา : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนันการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ 3 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ประกาศ : 27 พฤษภาคม 2562

เข้าชม : 133 ครั้ง

เอกสารแนบ : ดาวโหลด