โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักพยาบาล ๒๐ ห้อง ๑๐ ครอบครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เนื้อหา : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักพยาบาล ๒๐ ห้อง ๑๐ ครอบครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ประกาศ : 8 กรกฎาคม 2562

เข้าชม : 68 ครั้ง

เอกสารแนบ : ดาวโหลด