โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเรื่อง : ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดข้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2562

เนื้อหา : ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)

วันที่ประกาศ : 25 กรกฎาคม 2562

เข้าชม : 65 ครั้ง

เอกสารแนบ : ดาวโหลด