โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ข่าวรับสมัครงาน

หัวข้อเรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 อัตรา

เนื้อหา : รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 อัตรา ได้แก่
 1. พนักงานบริการ (แม่บ้าน) จำนวน 1 อัตรา ปฎิบัติงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป
 2. พนักงานบริการ (ขับรถยนต์) จำนวน 1 อัตรา ปฎิบัติงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป
 3. ผู้ช่วยช่างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ปฎิบัติงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป
 4. พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา ปฎิบัติงานงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มงานการพยาบาล
 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

วันที่ประกาศ : 12 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม : 1577 ครั้ง

เอกสารแนบ : ดาวโหลด