โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

เนื้อหา : โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ขอประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำ infographic (อินโฟกราฟิก) มาตรป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานราชการ ประชาชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงมาตรการของภาครัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด infographic ดังกล่าว ได้ทางเว็บไซต์ของสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.ppb.moi.go.th หัวข้อ : หนังสือแ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์

วันที่ประกาศ : 26 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม : 79 ครั้ง