โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเรื่อง : ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนเมษายน 2563(กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ)

เนื้อหา : ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนเมษายน 2563(กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ)

วันที่ประกาศ : 7 พฤษภาคม 2563

เข้าชม : 44 ครั้ง

เอกสารแนบ : ดาวโหลด